Provozní řád

Se vstupem a zakoupením vstupenky do WELLNESS návštěvník souhlasí s návštěvním řádem a je povinen jej respektovat.

I. Název provozovny

WELLNESS, Bratří Štefanů 1120, Hradec Králové, provozní doba : Po-ne 10:00 – 21:00 hodin

II.  Identifikace provozovatele

 • special space s.r.o.
 • Jaurisova 515/4, Praha 4 – Michle, 140 00
 • IČO 07156499, DIČ CZ07156499

III. Odpovědná osoba v provozovně

       Romana Mašková, tel. 776 401 847

IV. Vstup do Wellness

 • Vstup do Wellness je možný pouze v provozní době, a to nejpozději 1 hodinu před ukončením provozní doby
 • Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby
 • Vstup do prostor wellness je zakázán osobám, které trpí zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou, celkovou schváceností, kašlem, zarudlými spojivkami, bolestmi hlavy, malátností, přenosnými záněty horních cest dýchacích), dále osobám s chorobami budícími odpor (kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány aj.). Vstup není rovněž povolen osobám, jež jsou bacilonosiči střevních chorob, jakož i členům rodin, jejichž příslušník trpí některou infekční chorobou a jsou v karanténě, dále osobám zahmyzeným
 • dále je vstup zakázán osobám pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek
 • zákaz vstupu zvířat

V. Pokyny pro návštěvníky

 • Návštěvník na recepci od obsluhy obdrží prostěradlo a čipové hodinky, v šatnách se svlékne a přemístí se do sprch, kde se osprchuje teplou vodou. Ručník má návštěvník svůj nebo je možné za poplatek zapůjčit na recepci  
 • Vstup do wellness je možný pouze bez plavek 
 • Ve wellness je možné k zakrytí těla použít prostěradlo, které zároveň slouží i jako podložka v suchých saunách
 • V prostorách wellness je přísně zakázáno kouřit, vnášet skleněné a ostré předměty,  dále platí zákaz mobilních telefonů a ostatních elektronických zařízení
 • Návštěvníci jsou povinni zachovávat v prostorách klid, zachovat dobré mravy a svým chováním neobtěžovat ostatní návštěvníky, dále dbát o dodržování zásad bezpečnosti
 • Ve hlavních prostorách wellness doporučujeme gumové přezuvky
 • Saunování je určeno především zdravým osobám. Každý návštěvník návštěvu podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
 • V případě poranění a úrazů, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za oblečení, obuv, mobilní telefony a jiné cenné věci, návštěvník má možnost uložit cenné věci na recepci do trezoru.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavření některé části saunového světa pro nutnou údržbu či z objektivních důvodů (nouzová situace, apod.) bez nároku na vrácení vstupného.

VI. Pravidla při saunování

 • Při vstupu do parních saun je třeba ručník i prostěradlo ponechat před saunou na tomu určeném místě. Místo k sezení v parní kabině je třeba nejprve osprchovat hadicí
 • Při vstupu do suchých saun je třeba užít prostěradlo jako podložku na saunové dřevěné palubky, je přísně zakázáno sedat na palubky bez užití prostěradla
 • Pro správnost saunování je nutné se krátce osprchovat a poté ochladit v ochlazovacím bazénku
 • V případě nevolnosti nebo poruchy na sauně návštěvník zmáčkne STOP tlačítko a případně přivolá obsluhu.

Pro případ úrazu  je na recepci umístěna lékárnička.

V případě nerespektování vnitřního řádu může být návštěvník z WELLNESS vykázán bez ohledu na vrácené vstupné.

Za ztrátu čipových hodinek nebo jejich poškození bude návštěvníkovi účtováno 200 Kč.

          DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ SPOJENÍ :

           150 . . . . . . . . . . . Hasiči

           155 . . . . . . . . . . . Rychlá záchranná služba       

           158 . . . . . . . . . . . Policie   

           112 . . . . . . . . . . . Integrovaný záchranný systém